Đã đăng vào 06-09-2020

Giặt ủi giá rẻ Đà Nẵng Laundry Shop

🙃 Sau thời gian nghỉ vì cách li xã hội. Green Laundry chính thức mở cửa hoạt động trở lại Cửa hàng: 20 Dương Tự Minh, Đà Nẵng.
🍀 Thank you everyone for supporting us!
🍀 Dịch vụ Giặt ủi tại Đà Nẵng
🍀 Delivery & Pickup Laundry in #Danang
👍 Best Prices & Best Services
🍀 Địa chỉ : 20 Dương Tự Minh, Đà Nẵng.
🍀 Tel: 02363911582 - 0905859551
🍀 Zalo: 0901977633
🍀 Email: sale@dananglaundry.com
🍀 Whatsapp: +84935583397
🍀 Kakao talk ID: greenlaundry
🍀 Wechat ID: dananglaundry
🍀 Instagram: https://bit.ly/36LlxVh
🍀 Twitter: https://bit.ly/3gJsw5t
🍀 Katalk Story: https://bit.ly/2XkB9Ml
🍀 Naver Blog: https://bit.ly/2zQPuHf
🍀 Website: https://vietnamlaundry.com
🍀 English: https://dananglaundry.com
🍀 Website: https://giatuidanang.net
🍀 #Danang #Vietnam #danangbeach
Liên hệ với chúng tôi
Đã gửi tin nhắn. Chúng tôi sẽ sớm liên hệ lại với bạn.